Informatica

op het Griftland College

Pak die kans!

Over het belang van het vak informatica bestaat geen enkele twijfel. Economisch gezien is de IT-sector wereldwijd één van de weinig sectoren waar voortdurend volop kansen liggen. Het is daarom belangrijk dat informatica serieus en op niveau wordt ingevoerd in alle lagen van ons onderwijs. Als dit in Nederland niet vanaf het begin goed wordt aangepakt worden we links en rechts ingehaald door landen waar men wel heeft ingezien dat de wereld de afgelopen jaren is veranderd. Bovendien staat informatica al lang niet op zich; er is nauwelijks nog een wetenschapsgebied te vinden waarin informatica en computeralgoritmes geen hoofdrol spelen. Reden te meer om zo veel mogelijk leerlingen een gelegenheid te bieden om kennis te maken met dit vak.

Het Griftland College heeft er een aantal jaar geleden voor gekozen om informatica serieus te nemen. Deze school spant zich in om een programma aan te bieden waarmee een goed beeld wordt gegeven van het totale vakgebied. Het curriculum van informatica in het hoge beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs wordt hierbij als kompas gehanteerd. Begrippen als "Computational Sciences", "Informatietechnologie"en "Software Engineering" geven een indruk van de onderwerpen die bij dit vak aan bod komen.

close

Bèta, maar veel meer dan dat...

Hoewel informatica duidelijk de status van een beta vak verdient, kan dit vak worden gekozen door alle leerlingen in de bovenbouw Havo en VWO, ongeacht het profiel. Op dit ogenblik volgen de leerlingen bij ons op school nog een vast gemeenschappelijk programma. Het is echter de bedoeling dat het informatica aanbod de komende jaren verder wordt uitgebreid tot een pakket waaruit leerlingen een eigen traject kunnen samenstellen. Het Griftland College voelt zich in dit streven gesterkt door KNAW adviesrapport ("Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw"). In dit adviesrapport pleit het KNAW onder meer voor een flexibele en modulaire opzet om het vak actueel te houden en leerlingen van alle profielen aan te spreken. Het KNAW zal bij ons op school zeker gehoor vinden voor dit pleidooi!

Inmiddels heeft al een flink aantal leerlingen ervoor gekozen om na het Griftland College verder te gaan met een informatica vervolgopleiding (HBO of WO). Uit de terugkoppeling die wij van deze leerlingen hebben gekregen blijkt dat het volgen van dit vak bij ons op school ervoor zorgt dat leerlingen een vliegende start maken als zij verder gaan in deze richting. Onze leerlingen weten uitstekend wat zij mogen verwachten bij een informatica studie. Bovendien hebben zij, door de stof die bij ons op school aan bod is gekomen, in veel gevallen een inhoudelijke voorsprong op hun medestudenten. De kans is hierdoor dus zeer groot dat onze leerlingen een goede start maken met hun informatica studie.