Informatica

op het Griftland College

Pak die kans!

Over het belang van het vak informatica bestaat geen enkele twijfel. Economisch gezien is de IT-sector in Nederland één van de weinig sectoren waar voortdurend volop kansen liggen. In het verleden was informatica een op zich staande wetenschap. Tegenwoordig is er nauwelijks nog een wetenschapsgebied te vinden waarin informatica en computeralgoritmes geen hoofdrol spelen. Het is daarom dan ook belangrijk dat zo veel mogelijk leerlingen een gelegenheid krijgen om kennis te maken met dit vak.


Leerroutes

Het Griftland College biedt leerlingen in de bovenbouw havo en vwo met het examenvak informatica hiertoe een ideale mogelijkheid. Met een breed aanbod aan onderwerpen wordt een realistisch beeld geschetst van wat informatica inhoudt. Met ingang van het komende schooljaar (2018-2019) wordt gewerkt met een vernieuwd onderwijsprogramma. Dit aanbod is georganiseerd rondom 5 leerroutes: Web Development, IT & Design, Embedded Systems, Data Science en Computational Science. Leerlingen bepalen zelf welke leerroute zij volgen. Op deze manier volgt iedere leerling een route die goed aansluit bij zijn of haar kwaliteiten, interesses en mogelijke vervolgopleiding.

close

Geen cijfers, maar studiepunten

Iedere leerroute bestaat uit een flink aantal lesmodules. Een leerling verdient studiepunten zodra een lesmodule wordt afgesloten met voldoende resultaat. Het afsluiten van een module met een excellent resultaat levert bonuspunten op. Het eindcijfer wordt bepaald door het totaal behaald aantal punten. Extra modules leveren extra punten (en dus een hoger eindcijfer) op.


Flexibele lesuren

Één uur per week volgen leerlingen een klassikaal lesuur. Daarnaast schrijven leerlingen zich iedere week voor minstens één 'flexuur' in. Leerlingen werken overwegend individueel of in projectgroepjes. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 wordt aan het eind van ieder lesuur in een logboek genoteerd aan welk onderwerp in dat uur is gewerkt en wat het bereikte eindresultaat is. Daarnaast noteren leerlingen één keer per week in het logboek wat er buiten de lesuren om is gedaan voor informatica. Op deze manier is het voor leerlingen glashelder wat de geleverde inspanning is gedurende een bepaalde periode. 


Deze website bevat informatie over de leerroutes en de lesmodules van informatica op het Griftland College. Daarnaast zullen er regelmatig nieuwsberichten op deze website worden geplaatst.