Algoritmiek (1)Een algoritme is een nauwkeurige beschrijving van wat er moet gebeuren om vanuit een gegeven beginsituatie tot een bepaald eindresultaat te komen. Soms is het mogelijk om een probleem met een simpel algoritme op te lossen, maar in veel gevallen ligt een oplossing veel minder voor de hand. Binnen de lesmodules algoritmiek wordt gekeken naar wat complexere problemen, problemen met een vaak wat puzzelachtig karakter.

In de eerste module algoritmiek wordt aandacht besteed aan:
  • verschillende sorteeralgoritmes (StraightSelectionSort, Bubblesort, InsertionSort)
  • backtracking
  • convex hull (Jarvis'March, Graham's Scan)
  • recursie
  • recursieve sorteeralgoritmes (QuickSort, MergeSort)
  • kortste pad (Dijkstra)
  • minimaal opspannende boom (Prim, Kruskal)