Getalrepresentaties en opslagformaten

In de dagelijkse werkelijkheid werken wij met 10 verschillende symbolen (0 tm 9) om waarden te representeren (het decimale stelsel). Computers gebruiken hiervoor slechts 2 symbolen: 0 en 1 (het binaire stelsel). Omdat een computer waarden in het binaire stelsel representeert, zullen decimale waarden door computers moeten omgezet in nullen en enen.
 

De binaire representatie van waarden door een computer heeft gevolgen voor de manier hoe een berekening snel kan worden uitgevoerd. Zo is het voor een mens bijvoorbeeld heel eenvoudig om een getal met 10 te vermenigvuldigen. Voor een computer is dit veel lastiger. Het is voor een computer weer veel eenvoudiger om een getal met bijvoorbeeld 16 te vermenigvuldigen...

In deze module wordt de werking van het binaire stelsel besproken. Daarnaast wordt er ook gekeken naar een andere manier waarop in de wereld van informatica getallen worden gerepresenteerd: het hexadecimale getalstelsel. Hierbij wordt besproken hoe een waarde uit het ene getalstelsel omgezet kan worden in een waarde in het andere getalstelsel. Verder wordt aandacht besteed aan: 


Rekensommen:

  • Op welke manier kan je optelsommen in het binaire en in het hexadecimale stelsel uitrekenen (zonder de waarden om te zetten naar decimale waarden)?
  • Hoe kan je een vermenigvuldiging in het binaire stelsel uitrekenen?

 

Negatieve getallen:

  • Op welke manier worden negatieve getallen gerepresenteerd in het binaire stelsel? (two's complement)
  • Hoe worden minsommen uitgerekend in het binaire stelsel?

 

Kommagetallen:

  • Op welke manier worden kommagetallen gerepresenteerd in het binaire stelsel? (single precision, IEEE 754)?

 

Tenslotte wordt in deze module gesproken over bits en bytes en over veelgebruikte coderingstabellen (zoals ASCII).

 

Studiepunten: 3 (1 extra studiepunt voor de binaire representatie van negatieve getallen en kommagetallen)

Domeinen (examenprogramma): C3, C4, C5