Informatica Olympiade


De Informatica Olympiade is het podium waarop leerlingen de kans te krijgen om te excelleren in het oplossen van algoritmische vraagstukken. De Informatica Olympiade telt 3 ronden:

  1. Alle leerlingen mogen deelnemen aan de eerste ronde. Er wordt decentraal gewerkt aan het oplossen van de opgaven die voor deze ronde zijn gepubliceerd. Leerlingen zullen hier dus thuis en/of op school aan werken.
  2. De leerlingen die voldoende punten hebben verdiend met het ingeleverde werk voor de eerste ronde, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede ronde. Deze ronde wordt wel centraal afgenomen. Leerlingen krijgen tijdens deze tweede ronde een aantal uur de tijd om zoveel mogelijk correct werkende programma's te schrijven voor een set van opdrachten.
  3. Op grond van het resultaat van de tweede ronde wordt besloten welke leerlingen mogen deelnemen aan de voorbereiding voor de derde ronde. Na een intensief scholingsprogramma, wordt definitief besloten welke leerlingen Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens de Internationale Informatica Olympiade (IOI). 

Deelname aan de (eerste ronde van de) Informatica Olympiade is een vast onderdeel van het informatica programma in het laatste jaar van het VWO. Leerlingen die de eerste ronde van de Informatica Olympiade al eerder hebben opgevoerd als onderdeel van het lesprogramma mogen deelname aan de tweede ronde laten meetellen. Hiervoor leveren zij een deelnameverslag in ter beoordeling.