Logica (1)

Logica is een belangrijk onderdeel van de informatica; logica vormt de basis voor het programmeren, onder meer bij voorwaardelijke instructies (selecties) en bij de stop/doorgaan condities van instructies die herhaaldelijk moeten worden uitgevoerd (iteraties). Niet alleen voor het programmeren is logica een essentieel onderdeel voor informatica; ook voor hardware zelf speelt logica een grote rol van betekenis. Het rekencentrum van een computer bestaat uit geïntegreerde schakelingen die zijn opgebouwd uit een groot aantal logische poorten. Bij de manier waarop deze poorten met elkaar zijn verbonden zijn logische redeneerregels van cruciaal belang. Ook bij het benaderen van gegevens in gegevensverzamelingen (databases) wordt intensief gebruik gemaakt van logische redeneerregels. Redenen genoeg om in het onderwijsprogramma van informatica serieus aandacht te besteden aan logica.


 

De eerste logica module ("Logische schakelingen") besteed aandacht aan de basisbouwstenen waaruit computers zijn opgebouwd (poorten). De belangrijkste poorten zijn: 

  • OR poorten
  • XOR poorten
  • AND poorten
  • NOT poorten (inverters)

Deze poorten worden gebruikt om verschillende logische schakelingen te bouwen, waarop aan/uit schakelaars en lampjes worden aangesloten. Met behulp van simulatiesoftware controleren we of een lampje bij een bepaalde stand van de schakelaars gaat branden. De belangrijkste vraag hierbij is: waarom gaat een lampje wel of niet branden bij een bepaalde stand van de schakelaars? In eerste instantie wordt gekeken hoe een bepaalde schakeling zich gedraagt: bij welke standen van de schakelaars gaat een lampje branden? Vervolgens is het de bedoeling dat een schakeling wordt gemaakt die een specifiek gedrag vertoont: een schakeling waarbij een lampje alleen maar brandt bij gegeven standen van de schakelaars.
 

Er wordt tenslotte nog aandacht besteed aan enkele specifieke schakelingen (half/full adder, flipflop).

Studiepunten: 3 (+1 extra studiepunt voor half/full adders en flipflops)

Domeinen (examenprogramma): G3