Logica (2)


Alle kabouters dragen een muts, een rode of een gele. Op een kwade dag heeft een heks een vloek uitgesproken over deze kabouters: op geen enkele manier kunnen de kabouters nog met elkaar communiceren. Deze vloek wordt opgeheven zodra alle kabouters met een rode muts bij de eik staan. Ieder nacht om 12:00 uur gaat de heks naar de eik om te kijken of de kabouters met een rode muts zich daar hebben verzameld.

Geen van de kabouters is in staat om de kleur van de eigen muts te zien. Ze kunnen wel zien welke kleur muts de andere kabouters op hebben. Verder weten de kabouters dat er minstens één kabouter is met een rode muts en één kabouter met een gele muts.

Is het mogelijk voor de kabouters om de vloek op te heffen?

Voor het oplossen van dit soort raadsels moet je logisch kunnen redeneren. In deze tweede logica module ("Logisch Redeneren") worden hiervoor de verschillende redeneerregels behandeld. Aan de hand van tal van puzzelachtige problemen wordt de theorie bestudeerd. Hierbij wordt gekeken naar:

  • booleaanse operatoren (en, of, niet),
  • de opbouw en kenmerken van een redenering,
  • de betekenis van een implicatie,
  • equivalenties
  • afleidingsregels (modus ponens, modus tollens en modus nonsense)

Tenslotte besteedt het programma ook aandacht aan verzamelingenleer (Venn-diagrammen).