Programma Ontwerp


 

Als het duidelijk is wat een programma moet doen (de functionele specificaties van een programma zijn bekend) kan worden begonnen met het ontwikkelen van het systeem. Ervaren systeemontwikkelaars zullen een oplossing soms kunnen realiseren door direct te beginnen met het programmeren. In de meeste gevallen is het echter verstandig om eerst een ontwerp te maken van een programma voordat er opdrachten worden gecodeerd met behulp van een programmeertaal.

De module 'Programma Ontwerp' behandelt de manier waarop je een logische oplossing voor een probleem kan maken. Een nauwkeurige beschrijving van een logische oplossing wordt een algoritme genoemd. Er zijn verschillende technieken om een algortime te ontwerpen, zoals stroomschema's (flowcharts). Binnen deze module wordt gewerkt met Programma Structuur Diagrammen (PSD's), ook wel Nassi Shneiderman Diagrammen genoemd (NSD's). De basisstructuren die hierbij aan bod komen zijn: sequenties, iteraties en selecties.
 

Studiepunten: 4

Domeinen (examenprogramma): B1, B2, B3, C4, E1