Programmeren (2)


In deze module worden programmeertechnieken besproken die nodig zijn bij het programmeren van grotere en complexere programma's. In deze module wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Subroutines (met en zonder returnwaarde)
 • Parameters:
 •     Call by Reference
 •     Call by Value
 • Scope van variabelen (lokaal vs. globaal)
 • Samengestelde datatypes:
 •     Records / Structures
 •     Lijsten
 •     Stapels
 •     Bomen
 • Lineair vs. binair zoeken
 • Eenvoudig sorteeralgoritme