Programmeren (2)

In deze module worden programmeertechnieken besproken die nodig zijn bij het programmeren van grotere en complexere programma's. In deze module wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Subroutines (met en zonder returnwaarde)
 • Parameters:
 • Call by Reference
 • Call by Value
 • Scope van variabelen (lokaal vs. globaal)
 • Samengestelde datatypes:
 • Records / Structures
 • Lijsten
 • Stapels
 • Bomen
 • Lineair vs. binair zoeken
 • Eenvoudig sorteeralgoritme


Studiepunten: 3

Domeinen (examenprogramma): B1, B2, C1, D1, D2, G1