SQL (1)

In de eerste SQL module worden de basis SQL opdrachten behandeld. Het gaat hierbij om SQL opdrachten waarij de gegevens die nodig zijn voor een zoekopdracht in één tabel zijn opgeslagen. Onderwerpen die hierbij onder mee aan bod komen zijn:

  • basiscommando's (SELECT / FROM / WHERE)
  • functies (YEAR / MONTH / LEFT / UPPER / ... )
  • enkel-/meervoudige condities (AND / OR / NOT)
  • sorteren (ORDER BY)