Web Development (1)

In deze module worden basistechnieken besproken waarmee website worden gemaakt: html en css. Hierbij komen onder meer de volgende elementen aan bod:

  • tabellen
  • lijsten (genummerd / ongenummerd)
  • afbeeldingen
  • hyperlinks
  • gebieden

Voor de opmaak van een pagina wordt gewerkt met externe stylesheets.

Bij het ontwerpen van de websites wordt aandacht besteed aan richtlijnen voor bruikbaarheid (de 10 heuristieken van Jakob Nielsen).

Studiepunten: 4

Domeinen (examenprogramma): B4, D1, D2, F1