Web Development (1)

In deze module worden basistechnieken besproken waarmee website worden gemaakt: html en css. Hierbij komen onder meer de volgende elementen aan bod:

  • tabellen
  • lijsten (genummerd / ongenummerd)
  • afbeeldingen
  • hyperlinks
  • gebieden

Verder wordt aandacht besteed aan het instellen van de opmaak van een pagina met behulp van externe stylesheets.