Informatica Olympiade 2019 (ronde 1)


In de eerste helft van dit schooljaar hebben de leerlingen in V5 tijdens de informatica lessen enkele programmeerconcepten bestudeerd zoals subroutines, parameters, datastructuren en de scope van variabelen. Daaarnaast werd ook aandacht besteed aan algemeen bekende zoek- en sorteeralgoritmes. Enkele opdrachten uit de eerste ronde van de informatica olympiade werden gebruikt om de theorie toe te passen.


Dit is de eerste keer dat de informatica olympiade in deze vorm door het Griftland College werd gebruikt in het onderwijs. Als het resultaat van het door de leerlingen ingeleverde werk een indicator is van het niveau van het informatica onderwijs bij ons op school, dan is er voor ons reden om tevreden te zijn: 11 leerlingen zijn beloond met een zilveren certificaat en het werk van 8 andere leerlingen was goed genoeg voor een bronzen certificaat. Een uitstekende prestatie dat uiteraard een passend vervolg gaat krijgen!

;