Herkenning van gezichten

Er wordt snel voortgang geboekt in gezichtsherkennings technologie. Dat zorgt voor nieuwe toepassingen, maar roept ook vragen op. De iPhone X ontgrendelt als de eigenaar van het toestel ernaar kijkt. Facebook weet welke gebruikers op een willekeurige foto staan omdat een algoritme de gezichten herkent. En de Nederlandse politie spoort verdachten op door beelden van beveiligingscamera’s, mobiele telefoons en sociale media te koppelen aan een database met gezichten van ruim een miljoen criminelen. (NRC, 19 februari 2018)

In het schooljaar 2012-2013 hebben Tom Scheffers, Marco van Maurik en Max van Wieren onderzoek gedaan naar de technieken achter gezichtsherkenning. In hun onderzoek hebben zij antwoorden gevonden op vragen als: "hoe kan een computer bepalen wat een gezicht is op een foto?" en "hoe kan een computer iemand herkennen op een foto?". Zij hebben hiertoe de werking en de effectiviteit van verschillende algoritmes bestudeerd. Uiteindelijk hebben zij zelfs vastgesteld hoe computers, door middel van herkenning van gelaatsuitdrukkingen, hebben vastgesteld dat Lance Armstrong naar alle waarschijnlijkheid heeft gelogen toen hij in 2013 bij Oprah Winfrey stelde dat hij nooit betaald had om een positieve dopingtest in de doofpot te stoppen.

Dit was één van de negen NT-profielwerkstukken die in 2013 door de voorselectie heen kwamen van de KNAW onderwijsprijs. Dit profielwerkstuk verdiende hiermee een nominatie voor deze jaarlijkse prestigeuze oorkonde.