PWS'en over informatica

In het examenjaar wordt er door de havo- en vwo-leerlingen op het Griftland College gewerkt aan een profielwerkstuk (PWS). Leerlingen mogen in principe zelf een keuze maken voor het onderwerp waar ze een onderzoek over doen. De afgelopen jaren zijn er al verschillende onderzoeken gedaan naar onderwerpen binnen het informatica werkgebied. Zo zijn er bijboorbeeld onderzoeken gedaan naar gamification, nabije locatiebepaling en cryptocurrencies.

De profielwerkstukken leveren vaak boeiende resultaten op en de presentaties waarmee de onderzoeken worden afgesloten zijn in de regel zeer de moeite waard. Er zijn ook enkele profielwerkstukken geweest met een buitengewoon hoog niveau. Deze website besteed aandacht aan drie van deze profielwerkstukken: gezichtsherkenning, augmented reality en iDrone.